✔34 ВЭИЛѢТЪ. СЕДМИЦА. МЕСѦЦЪ ВЕТРОВЪ . ДЕНЬ ѦСУНИ. ИДЕТЪ СВЕТЛЫИ ПОСТЪ ☀☀☀.