✔41 ВЭИЛѢТЪ.ПѦТНИЦА. МЕСѦЦЪ ВЕТРОВЪ . РУСАЛИИ. ИДЕТЪ СВЕТЛЫИ ПОСТЪ☀☀☀.