✔40 ВЭИЛѢТЪ.ЧЕТВЕРИКЪ. МЕСѦЦЪ ВЕТРОВЪ . РУСАЛИИ. ИДЕТЪ СВЕТЛЫИ ПОСТЪ☀☀☀.