✔38 ВЭИЛѢТЪ. ВТОРНИКЪ. МЕСѦЦЪ ВЕТРОВЪ . ДЕНЬ РОДАГОСТА. ИДЕТЪ СВЕТЛЫИ ПОСТЪ☀☀☀.